Organisatie

Voor het project buurtbeheer Kruidenbuurt zijn de volgende partijen van belang:
In het project zijn de bewoners de belangrijkste schakel. Zij zijn de ogen en oren in de wijk. Zij zien en horen veel van wat er in hun wijk gebeurt en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid in de eigen wijk, bovendien kunnen zij meehelpen met de diverse activiteiten in de Kruidenbuurt.

1. Bewoners
Wat verwachten we van de bewoners?

2. Coördinatieteam
Wat doet het coördinatieteam?

  • Het coördinatieteam (CT) bestaat uit enthousiaste mensen die ook bereid zijn een project te doen of zelfs het project te trekken. Deze projecten worden tijdens de CT-vergaderingen bepaald door de leden van coördinatieteam. 
  • Het CT-team bestaat uit de voorzitter,  secretaris, penningmeester, notulant, de trekkers van de activiteiten in de buurt, buurtcoördinator (Gemeente), en de wijkagent (Politie)
  • Zij vergaderen eens in de 2 maanden.
  • In die vergaderingen vindt steeds een terugkoppeling plaats vanuit de activiteiten.
  • De bewoners die in de Kruidenbuurt leven kunnen ook punten inbrengen.

Het coördinatieteam bestaat uit:

Taken/werkzaamhedenContactgegevens
Voorzitter a.i.,
Redactie, contact gemeente,
materiaal en opslag,
crossveldje, bulletin
Harry Weijers
Tel. 0162-471030
Mail. harry@weijersadvies.nl
Secretaris,
opmaak bulletin
Stephan Peute
Tel. 0162-430298
Mail. peute@yahoo.com
Penningmeester,
Redactie, materiaal
Kees Lodewijks
Tel. 0162-433066
Mail. keeslodewijks@gmail.com
Redactie, materiaal,
organisatie activiteiten

Paul van den Heijkant
 Redactie, AED project,
contact gemeente.

Anita von Raesfeld Meyer
Contact gemeente
Patrick Lafeber
AED project
Theo Janssen
Website, Communicatie,
advertenties, contact gemeente


Peter Wassenaar
Mail. pejwassenaar@hotmail.com

Multi Media (facebook/Instagram,
Communicatie

Mark van de Ven
Redactie
Marie-Louise Schils
Materiaal
Paul van Beers