De buurt

De Kruidenbuurt is gelegen tussen de Burgemeester Elkhuizenlaan, de Effentweg en de Bovensteweg en omvat de volgende straten:

Alsemhof – Basielhof – Dillehof – Tuinkruid

Kruidenlaan – Lavendelhof – Venkelhof 

Tijmhof – Wijnruit – Vlierlaan 

Waterkerslaan – IJskruid – Papendonk  

In deze buurt liggen ook het Effent en de dependance van de basisschool Ruebenshof,  Stichting Kinderopvang Oosterhout de Vlinder/buitenschoolse opvang SKO.

De noordzijde van de Kruidenbuurt grenst aan de Schildersbuurt met daarin het buurtpreventieproject de Nachtwacht.

Aanleiding starten buurtpreventie
In januari 2002 is in Oosterhout gestart met het buurtpreventieproject “Waterkerslaan tot Snelweg”. In navolging daarvan is de Tijmhof in 2003 gestart met een dergelijk project en in juni 2004 volgde de Venkelhof. In de afgelopen jaren hebben zich steeds meer stratenĀ  aan het project toegevoegd en kunnen we met de ondertekening van het convenantĀ (opent in een nieuwe tab) (pdf-formaat) op 25 juni 2005 spreken van een project dat de gehele Kruidenbuurt omvat.

Doelstelling
In dit nieuwe project wordt niet alleen aan buurtpreventie gewerkt, maar ook andere speerpunten worden aangepakt zoals: verkeersveiligheid, communicatie, jeugd, groenvoorziening en alle andere punten die in de wijk leven.
Wij willen op een integrale manier met bewoners, Gemeente en Politie werken aan de leefbaarheid en veiligheid van de Kruidenbuurt. Wij willen allerlei zaken oppakken die in de wijk leven. U kunt daarbij denken aan veilig wonen/ buurtpreventie met o.a. Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW), jeugd/ jongeren,  verkeersveiligheid, communicatie, structurele en incidentele activiteiten, burenhulp enz.

Integrale samenwerking buurtbewoners, politie in de praktijk

  • bewoners, gemeente, politie slaan handen ineen
  • bewoners worden actief betrokken bij leefbaarheid en veiligheid in eigen wijk
  • er ontstaat meer sociale betrokkenheid
  • problemen worden gezamenlijk aangepakt
  • er wordt gezocht naar structurele oplossingen.